> A Premium Day in JOETSU

A Premium Day in JOETSU

Spots in the video

  • Echigo TOKImeki Resort. SETSUGEKKA Echigo TOKImeki Resort. SETSUGEKKA
  • Gangi Dori (covered walkways) Gangi Dori (covered walkways)
  • Takahashi Magozaemon Shouten (Takahashi Traditional Sweets) Takahashi Magozaemon Shouten (Takahashi Traditional Sweets)
  • Iwanohara Vineyard Co., Ltd. Iwanohara Vineyard Co., Ltd.
  • Town of the fermentation Town of the fermentation
  • Myoko Sake Brewery Co., Ltd. Myoko Sake Brewery Co., Ltd.